Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 14:59

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 – Μεταβατικής Περιόδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συγκεντρώνει το σύνολο των έργων των οποίων Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και καταρτίζεται για το μεσοδιάστημα (μεταβατική περίοδο) έως την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας Περιφερειακής Περιόδου ώστε να υπάρξει αποτύπωση των προτάσεων καθώς και του συνόλου των έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα που υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν εντός του 2024. οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχεια του στρατηγικού σχεδιασμού της ΠΔΕ που αποτελεί την πυξίδα του έργου της. Ταυτόχρονα, η μεταβατική αυτή περίοδος διευκολύνει την μετέπειτα χάραξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού της περιόδου 2024-2029 που θα ακολουθήσει.

Το ΕΣΔ 2024 – Μεταβατικής Περιόδου ακολουθεί την αρχιτεκτονική του εγκεκριμένου 4ετούς «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023» σε έξι (6) άξονες:

 1. Ενισχύοντας συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης υποδομών και προσβασιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.
 2. Προς μία Κοινωνική και Ανθεκτική Δυτική Ελλάδα με έμφαση στον πολίτη.
 3. Καινοτομία, Αειφορία, Ανταγωνιστικότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: τα θεμέλια της Δυτικής Ελλάδας.
 4. Αναδεικνύοντας τα κρυφά αναπτυσσόμενα πλεονεκτήματα του παραγωγικού περιβάλλοντος: τουρισμός, πολιτισμός.
 5. Σύγχρονα μέσα και ψηφιακός μετασχηματισμός για την διαμόρφωση νέου μοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης.
 6. Διαμορφώνοντας περιφερειακή συνείδηση.

Οι ανωτέρω άξονες εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα και δράσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Κάθε έτος, το 4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) το οποίο καταρτίζεται για καθένα από τα έτη της περιφερειακής περιόδου, από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132 ΦΕΚ225Α΄/2010) όπως ισχύει (υπεύθυνοι Καρβέλη Σοφία, Παπαζαχαροπούλου Έλενα).

Σημείο εκκίνησης του παρόντος Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2024 - Μεταβατικής Περιόδου, αποτέλεσε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 ώστε πέραν της ενδελεχούς αποτύπωσης των έργων ανά άξονα και δράση, να γίνει και συγκριτική ανάλυση των ετήσιων σχεδίων 2023 και 2024, ώστε να ανακύψουν συμπεράσματα, σχετικά με τα επιτεύγματα και τις τυχόν αδυναμίες.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2024 - Μεταβατικής Περιόδου, απεστάλη έγγραφο προς όλες τις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας, με το οποίο κλήθηκαν να υποβάλλουν τα έργα που θα υλοποιήσουν εντός του 2024 και να διατυπώσουν προτάσεις σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Μετά την συγκέντρωση των απαντήσεων έγινε διασταύρωση των στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων που διατηρεί η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ειδικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΔΕ 2024 όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 147/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Θ2Ο7Λ6-Τ1Ρ).

Ως εκ τούτου το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 – Μεταβατικής Περιόδου, στηρίζεται στις προβλέψεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ακολουθεί τις οικονομικές δυνατότητες των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που είτε συνεχίζονται, είτε θα εκκινήσουν εντός του 2024, σύμφωνα με την εγκύκλιο του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) καθώς και τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2024.

Υπό αυτήν την έννοια, οι πίνακες έργων/δράσεων με τα στοιχεία προγραμματισμού και πιστώσεων, δεν αποτελούν νομικές δεσμεύσεις, αφού αυτές εκκινούν από την έγκριση και ένταξη αυτών στις συλλογικές αποφάσεις. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία και ιδίως οι προτεινόμενες πιστώσεις ακολουθούν τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών αποφάσεων και των κατευθύνσεων και περιορισμών των σχετικών εγκυκλίων. Οι παρακάτω πίνακες δεν είναι δεσμευτικοί και αποκλειστικοί, αφού μπορούν να εντάσσονται νέα έργα/δράσεις ή να τροποποιούνται ανάλογα τα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με αντίστοιχες συλλογικές αποφάσεις και τον προγραμματισμό της ΠΔΕ.

Συνεπώς, το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 – Μεταβατικής Περιόδου, αντικατοπτρίζει την αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως διαμορφώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πλαισίου του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού (4ετές) και διέπεται από την αρχή της συμπληρωματικότητας ως προς τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ κ.ο.κ).

Πάτρα, Νοέμβριος 2023.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 15:09
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.